امید حبیبی

کارشناس ارشد روان شناسی مشکلات کودکان

من روانشناسم در زمینه رفتار، احساسات و مسائل مربوط به کودکان تخصص دارم و تجرباتی کسب کرده ام. خوشحال می شوم بتوانم به شما کمک کنم فرزندانی شاد و خلاق تربیت کنید

  • لیسانس روانشناسی صنعتی از دانشگاه خوراسگان
  • فوق لیسانس روانشناسی بالینی_خانواده ازدانشگاه خمینی شهر
  • سال ۹۳مرکز اتیسم شیخ مفید و کلینیک رویش
  • سال ۱۳۹۶تا سال ۱۳۹۹ کلینیک و مرکزتوانبخشی آرمان ،
  • درمان حسی حرکتی مبنتی برشهود
  • آموزش کودکان اتیسم(ABA)
  • آموزش مدیریت رفتار ب والدین((PMT
  • شرکت در کارگاه های تخصصی مربوط به توان بخشی کودکان

من از زبانم خودم

راه ها و کانال های ارتباطی

نمونه هایی از فعالیت های حرفه ای من( کارگاه، لایو، سخنرانی و....)