با شرکت در باشگاه مسیر شغلی نگرش برتر آینده شغلی خودتان را روشن تر کنید

 

رشد چیست؟  این واژه، رشد انسان در طول زندگی، از شکل‌گیری نطفه تا مرگ، را توصیف می‌کند. مطالعه علمی رشد انسان، به دنبال درک و تشریح چگونگی و چرائی تغییراتی است که افراد در طول زندگیشان می‌کنند. این مطالعه، تمام جنبه‌های رشد انسان، شامل رشد جسمی، هیجانی، ذهنی، اجتماعی، ادراکی و شخصیتی را در برمی‌گیرد.

کودکان معمولاً به “نقاط عطف رشد” می رسند. این نقاط عطف منعکس کننده توانایی هایی مانند راه رفتن و صحبت کردن است که توسط اکثر کودکان در سنین مشابه حاصل می شود. در میان چیزهای دیگر ، ما علاقه مندیم تا توضیح دهیم که کودکان چگونه به این نقاط عطف می رسند و عوامل فردی ، اجتماعی و فرهنگی چگونه ممکن است در رشد ما تأثیر بگذارد.

روانشناسان و مشاوران ، پیشرفت فرزند شما را به سمت نقاط عطف رشد هدایت می کنند تا کودک شما از نظر جسمی به طور عادی در حال رشد باشد. تأخیرهای اساسی در رشد جسمی ممکن است سایر موارد اساسی در زمینه رشد را نشان دهد که می تواند در اوایل کودکی مورد بررسی قرار گیرد .

رشد مسیر شغلی

یکی از مهمترین ابعاد رشد انسان هم رشد مسیر شغلی است. شغل یکی از مهمترین جنبه های زندگی انسانی است. انسانها در بزرگسالی خودشان را با شغل و حرفه خودشان معرفی می کنند. در واقع شغل به آنها هویت می دهد. مسیر شغلی هم مانند رشد اجتماعی و یا شناختی از دوره کودکی شروع می شود و تا پایان عمر ادامه دارد. اگر از این رشد غفلت کنیم، فرزند ما در همان نقاط عطف نمی تواند تصمیم های اساسی برای تغییر مسیر در زندگی بگیرد و به بلوغ شغلی خودش برسد.

فرزندانمان در مسیر رشد شغلی خودشان با چه چالش هایی روبرو هستند؟

چاره کار چیست؟ از کجا شروع کنیم؟

از آنجا که اهداف شغلی محصول تجارب کلی آموزش مسیر شغلی هستند، شایسته است در دوران دبستان بر متغیر هایی که به رشد مسیر شغلی منجر می شود تمرکز بیشتری شود و در طراحی برنامه های آموزشی و پرورشی برنامه های عملیاتی و قابل سنجش گنجانده شود.به صورت خیلی خلاصه مسیر شغلی دانش آموزان شامل 3 حوزه زیر می باشد:

  • خود آگاهی دانش آموزان

الف: آگاهی از خود پنداره و نقش آن در انتخاب شغل و رشد به هنجار آن

ب: آموزش مهارت های ارتباط و تعامل با دیگران

ج: آگاهی از اهمیت رشد و تغییر در زندگی

  • کشف آموزشی و حرفه ای

الف:آگاهی از فواید پیشرفت آموزشی

ب: آگاهی از ارتباط بین کار و یادگیری

ج: مهارت درک و استفاده از اطلاعات شغلی

د: آگاهی از اهمیت مسئولیت پذیری فردی و عادات کاری

ه: آگاهی از چگونگی ارتباط کار با نیاز ها و عملکرد های جامعه

  • طرح ریزی مسیر شغلی

الف: فهمیدن چگونگی تصمیم گیری

ب: آگاهی از ارتباطات متقابل نقش های زندگی

ج: آگاهی از مشاغل مختلف و تعبیر نقش های زنانه و مردانه

د: آگاهی از روند طرح ریزی مسیر شغلی

هریک از مراحلی که در بالا عنوان شد دارای راهکار های عملی و عینی می باشد که درش جلسات مشخص با زمان بندی از قبل تعییین شده توسط مربی مجرب قابل اجرا می شود. برای سنجش میزان پیشرفت هر دانش آموز هم یک معیار و سنجش کیفی هم در انتهای هر پایه تحصیلی اجرا می گردد.

شیوه اجرای طرح

به صورت گروه های حداکثر 15 نفره ترجیحا از یک کلاس و هم سن و هم جنس

مدت اجرای طرح

یک سال تحصیلی(9 ماه) از زمان شروع می باشد. حد اقل یک جلسه 60 دقیقه ای در هفته لازم است. در تابستان ها به دلیل فرصت های بیشتر تعداد جلسات هفته ای دو بار جلسات برگزار می شود.( حداکثر 40 جلسه)

مکان تشکیل کلاس ها

در صورت تمایل در مدرسه و ساعاتی که هماهنگ می شود و یا در موسسه مشاوره و خدمات روانشناسی نگرش برتر با برنامه ریزی و اطلاع رسانی قبلی

هزینه های اجرای طرح

در صورت تشکیل در مدرسه به ازای هر دانش آموز برای  40 جلسه مبلغ 2500000( دو نیم میلیون) تومان و در صورت تشکیل در موسسه نگرش برتر مبلغ 3000000( سه میلیون) تومان دریافت می گردد.

خدمات قابل ارائه

دفترچه تمرین و کار

اجرای تست های مورد نیاز( هوش، استعداد، رغبت)

گواهینامه رشد مسیر شغلی

جلسات هماهنگی با اولیا

در صورت سئوال بیشتر با شماره تلفن 09133126167 تماس بگیرید.

 

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید