رازهای روابط عمیق بین فرزندان و والدین

بسیاری ار والدین از رابطه نامطلوب و حتی بد بین خود و فرزندانشان گله و شکایت دارند. این والدین فرزندان خودشان را مقصر می ذانند و معتقدند که از زمانی که مثلا وارد دبیرستان شده است و یا به مرحله دیگری از رشد رسیده اخلاق و رفتارش تغییر یافته است. 

نکته بسیار مهمی که باید در این مسئله یاد آور شویم این است که انسان موجودی است با نیاز های خاص خودش و معمولا برای برطرف کردن این نیاز ها با دیگران ارتباط برقرار می کند. اگر در برقراری ارتباط به نیازهای خودش دست نیافت به تذریج ارتباط را کاهش می دهد. حال این نیازها چه چیزهایی هستند. دکتر بهمن امینی در ویدئوی زیر به این نیازها اشاره می کند.

حال ببینیم کاسه های نیاز های فرزندان خودمان کدامند و ما در ارتباط با آنها به کدام کاسه توجه کرده ایم و بیشترکدام را پر کرده ایم؟ آیا به بقیه کاسه ها هم توجه کرده ایم؟

Telegram
Print
WhatsApp
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید