اسرار رشد خود آگاهی به زبان ساده

در زمین دیگران خانه مکن     کار خود کن، کار بیگانه مکن

ای تو در پیکار خود را باخته     دیگران را تو زخود نشناخته

تعریف خودآگاهی

خودآگاهی دانش و درکی است که هر فرد از خودش دارد. در واقع کسب تصویری واضح و شفاف از ارزش‌ها، نگرش‌ها، نیازها، علایق، اهداف و اولویت‌ها است. بنابراین خود آگاهی اطلاع یافتن از حس‌های ورودی، افکار و عواطف خویش است. این مفهوم بسیار نزدیک به مفهوم خودشناسی است. با این تفاوت که خودآگاهی به دانستن احساسات و افکار برمی‌گردد، در حالی که خودشناسی به دانستن چرایی این احساسات و افکار اشاره دارد.

ویژگی افراد

افراد خودآگاه با طی کردن مراحل فوق به یک سری خصوصیات برتر انسانی دست یافته‌اند که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • احساس رضایت از انتخاب‌ها و سبک زندگیشان دارند.
  • تفکر واگرا دارند و مطلق نگر نیستند.
  • در مقابل فشارها و ضربه‌های روانی اجتماعی مقاوم‌ترهستند.
  • از موفقیت‌ها و شکست‌های خود آگاهند، به موفقیت‌هایشان افتخار می‌کنند و از شکست‌هایشان درس می‌گیرند.
  • مسئولیت زندگی خود را می‌پذیرند.
  • نقاط ضعف خود را می‌شناسند و در جهت اصلاح آن‌ها تلاش می‌کنند.
  • روحیه همکاری و مشارکت در کارهای گروهی دارند.
  • از مشورت با دیگران و افراد صاحب نظر استقبال می‌کنند.
  • دیگران را سرزنش نمی‌کنند، به همه احترام می‌گذارند و مثبت اندیش هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید