موفقیت در آخرین پژوهش های علمی دانشمندان

همه ما باور هایی در مورد موفقیت در تحصیل و زندگی داریم. باو رهایی نظیر” برای موفقیت باید هوش بالایی داشته باشم” یا “باید در زمان یا مکان خاصی بدنیا آماده باشم” و احتمالا باور هایی از این دست. در ویدئوی زیر دکتر آذرخش مکری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران یافته هایی را از مقالات معتبر علمی دنیا به شما ارائه می کند تا مسیر موفقیت را بهتر و شفاف تر ببینید و قدم بردارید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید