زهره خضری

کارشناس ارشد مشاوره خانواده و ازدواج

من یک مشاور روان شناسی هستم در زمینه افکار، رفتار و نگرش های انسان تخصص و تجربه دارم. حوزه تخصصی من بیشتر مربوط به نوجوانان و خانواده ها می باشد. سالها فعالیت در آموزش و پرورش سبب شده تا با نوجوانان و خانواده های آنان ارتباط های موثری برقرار کنم و به آنها کمک کنم که سطح رضایت از زندگی خودشان را بالا ببرند. افتخار دارم به شما هم بتوانم چنین کمکی بنمایم.

  • کارشناسی فلسفه
  • کارشناسی ارشد مشاوره
  • شاغل در آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

من از زبانم خودم

راه ها و کانال های ارتباطی

نمونه هایی از فعالیت های حرفه ای من( کارگاه، لایو، سخنرانی و....)