علیرضا قاسمی

کارشناس ارشد روان شناسی نوجوان تحصیلی

داستان من

من یک  مشاور تحصیلی هستم در زمینه برنامه ریزی کنکور انتخاب رشته دانشگاه سراسری آزاد_انتخاب رشته وهدایت تحصیلی پایه نهم _اصول تست زنی تجربه هایی دارم و دوست دارم با شما به اشتراک بگذارم.

  • کارشناسی علوم تربیتی
  • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
  • معاون آموزشی دبستان حجت (عج) زرین شهر
  • مشاوره تحصیلی در نگرش برتر اصفهان – نسل جدید لنجان
  • مهارت در آموزش فن بیان و سخنوری وبرنامه ریزی تحصیلی
  • اجرا وتفسیر تست های آزمون های هوش و...

من از زبانم خودم

راه ها و کانال های ارتباطی

نمونه هایی از فعالیت های حرفه ای من( کارگاه، لایو، سخنرانی و....)