فرزانه صوفی

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
داستان من

در این سیزده سال گذشته همیشه پیشرفت دانش آموزانم اولین اولویت من در مشاوره بوده و خواهد بود. از نظر من هر دانش آموزی با هر سطح آموزشی، به راحتی می تواند با برنامه‌ریزی اصولی و تجهیزات مناسب در مسیر پیشرفت گام بردارد و به شرطی که در زمان مناسب و در جهت درست اقدام کند به راحتی می تواند با کسب رتبه ی دلخواهش، در رشته و دانشگاه مورد نظرش تحصیل کند.
من با بررسی و تحلیل موشکافانه ی وضعیتتان، به شما کمک خواهم کرد تا در این مسیر بیشترین پیشرفت را داشته باشید و نسبت به وضعیت تحصیلی خود در آغاز روند مشاوره، رشد چندین برابر داشته باشید.
در همین راستا همراه با مشاوره و برنامه ریزی، آزمون های هفتگی از شما گرفته خواهد شد که سوالات تمامی آزمون های آزمایشی (قلمچی، گزینه۲، گاج، سنجش، علوی، زیستاز و …) در همان سال و سال گذشته می باشد که متناسب با برنامه ی شما خواهد بود.

  • لیسانس سازه های ریلی از دانشگاه اصفهان
  • کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • 13 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره درسی در آموزشگاه های اصفهان

با من بیشتر آشنا شوید

راه ها و کانال های ارتباطی