لادن کارگر

کارشناس ارشد روان شناسی مشاور تحصیلی

سلام دوستان، بنده مشاور تحصیلی هستم، مشاور و همگام شما در راه کسب دانش. حوزه ی کاری من برنامه ریزی و راهنمایی دانش آموزان برای کنکور و انتخاب رشته است.رفع مشکلات یادگیری و به یادسپاری مباحث درسی جزوه الویت کاری بنده هست. در این راه بهترین روشهای مطالعه و یادگیری و همچنین راه های بالا بردن تمرکز و دقت را به دانش آموزان تعلیم میدهم. هدفم بالا بردن انگیزه و عزت نفس دانش آموزان با هر توان علمی است.برنامه ریزی های من با اصول روانشناسی و با هدف بالا بردن رغبت دانش آموزان در انجام برنامه است.برطرف کردن استرس و اضطراب دانش آموزان در طول سال تحصیلی در الویت کاری من هست. بنده در خدمت شما هستم با هر توان علمی و انگیزشی که دارید.

  • کارشناس روانشناسی عمومی از دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه غیر انتفاعی المهدی سپاهان شهر
  • 9 سال همکاری با کانون فرهنگی آموزش قلم چی اصفهان
  • 4 سال همکاری با کلینیک مشاوره نگرش برتر
  • شرکت در کلاس ها وکارگاه های تخصصی روانشناسی
  • افتخار داشتن ده ها رتبه ی برتر کنکور از بین دانش آموزان تحت پوشش در 13 سال کاری

همراهی با دانش آموزان تا کسب رتبه های برتر

1 -زهرا محققیان رتبه 60 انسانی منطقه1 ،دبیرستان فرهنگ

2- زینب نصر رتبه 750 انسانی منطقه 1 ،دبیرستان فرهنگ

3 .ریحانه ترک زهرانی رتبه 180 انسانی منطقه 1

4 .آرزو عباسی رتبه 230 انسانی منطقه 1 ،دبیرستان حضرت زهرا

5 .نیکو داستان پور رتبه 800 انسانی منطقه2

6 .آناهیتا محمدی رتبه 540 انسانی منطقه 1 ،دبیرستان فرهنگ

7 .رخساره مهرپویان رتبه 644 انسانی منطقه 1 ،دبیرستان فرهنگ

8 .مرجان حیدری رتبه 450 انسانی منطقه 1 ،دبیرستان حضرت زهرا

9 .ثمین روغنی رتبه 895 انسانی منطقه 1 ،دبیرستان فرهنگ

10. آتوسا دادخواه رتبه 348 انسانی منطقه 1.دبیرستان فرهنگ

11. حدیث علیزاده رتبه 700 انسانی منطقه 1 .دبیرستان حضرت زهرا

12. ریحانه اسدی رتبه 300 انسانی منطقه1

13. علی پورجوهری رتبه 820 انسانی منطق1

14. مونس مناوی رتبه 213 انسانی منطقه1

15. فرنوش مخترع رتبه 370 انسانی منطقه 1 ،دبیرستان فرهنگ

 16.فایزه فروزان مهر رتبه 720 انسانی منطقه 1 ،دبیرستان فرهنگ

17 .فاطمه زهرا طاووسی رتبه 860 انسانی منطقه2

18 .محدثه سلیمانی رتبه 9 هنرستان منطقه2

19 .مریم جباری رتبه 736 انسانی منطقه2

20 .الهه رضوانی رتبه 800 انسانی منطقه2

21 .زهرا علی نقیان رتبه 1080 انسانی منطقه1

22 .فاطمه طاووسی رتبه 1000 انسانی منطقه2

23 .پریسا عابدی رتبه 1150 انسانی منطقه2

24 .پانته آ حاج ناصری رتبه 1030 انسانی منطقه1

25 .طناز گیوه چیان رتبه 1200 انسانی منطقه1

26 .محمد یزدی رتبه 1300 انسانی منطقه 1 .دبیرستان فرهنگ

IMG_20220528_153318_238