بهمن امینی

دکترای تخصصی مشاوره شغلی تحصیلی

زهره خضری

کارشناس ارشد مشاوره خانواده نوجوان

شاپور بخشنده

کارشناس ارشد روانشناسی خانواده و ازدواج

سعید پور شرف الدین

کارشناس ارشد مشاوره خانواده شغلی

فهیمه آقاسی

کارشناس ارشد روانشناسی نوجوان تحصیلی

مریم صالحی

مشاور و برنامه ریز درسی

آرزو یوسفی نیک

کارشناس ارشد مشاوره کودک و نوجوان

لادن کارگر

کارشناس ارشد روان شناسی تحصیلی کنکور

راه ها و کانال های ارتباطی