منتالیزیشن یا ذهنی سازی یعنی چه؟

ذهن سازی فرایندی است که به موجب آن به طور ضمنی و صریح ، حالتهای ذهنی و فرایندهای ذهنی ، یکدیگر و خود را معنا می کنیم.

گفتگوی اینستا گرامی آقای دکتر محمدرضا عابدی در پیج دانشگاه فرهنگیان اصفهان

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید