نسیم سلیمانی

کارشناس ارشد مشاوره

داستان من

نسیم سلیمانی هستم. من در مقطع کارشناسی در رشته مشاوره از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شدم و مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده را از دانشگاه اردکان کسب کردم. حوزه تخصصی من در زمینه مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی با رویکرد طرحواره درمانی است. اگر تمایل دارید تجربه های متوالی از شکست در روابط عاطفی و  عاشقانه نداشته باشید در حالی که اینگونه هستید. اگر از اینکه نمیتوانید با افراد مهم زندگی آنطور که واقعا دوست دارید رابطه برقرار کنید ناراحت هستید،  شاید مشکل جایی است که ما آن را طرحواره ها می نامیم. من به شما کمک می کنم ریشه مشکل خود را کشف کرده و با کمک هم آن را درمان کنیم. آنچه تحت عنوان تله های زندگی می شناسیم روش درمانی من در اکثر مراجعانم است که به آن طرحواره درمانی می گوییم.

  • برگزاری دوره های متعددی در زمینه فرزندپروری و روابط زناشویی زوجین
  • دانشجوی دکترای مشاوره شغلی و مدرس دانشگاه
  • برگزاری دوره های عمومی و تخصصی طرحواره درمانی و ذهن آگاهی
  • همکاری با مراکز مشاوره متعدد در سطح شهر اصفهان
  • همکاری با مرکز ترک اعتیاد در زمینه مشاوره به خانواده افراد معتاد
  • همکاری با مرکز اختلالات یادگیری کودکان
  • همکاری با مدارس و مهدکودک ها جهت برگزاری دوره های آموزشی یا ارائه مشاوره فردی
  • همکاری با واحد صنعتی موفق برای ارائه خدمات در حوزه نیروی انسانی
  • همکاری در پروژه های علمی و پژوهشی روان شناسی
  • شرکت در دوره ها وکارگاه های تخصصی روان شناسی

من از زبانم خودم

راه ها و کانال های ارتباطی

نمونه هایی از فعالیت های حرفه ای من( کارگاه، لایو، سخنرانی و....)