در کارگاه تربیت مشاوره تحصیلی قراره چی آموزش داده بشه

 

در این کارگاه شما با گام های تشخیص و مداخله در مشکلات دانش آموزان آشنا خواهید شد.

 

 

سرفصل های کارگاه بدین صورت است:

مرحله اول: انتخاب مشکل

هنگامی که دانش آموزان  به روانشناس یا مشاور تحصیلی مراجعه می کنند، روانشناس یا مشاور تحصیلی باید بتواندعمده ترین مشــکل مراجع را برای مداخله در نظر گیرد. این نکته قابل ذکر اســت که ممکن است مراجع با مشکلات متعددی مراجعه کند اما بر اساس نشانه ها و علایم، روانشناس یا مشاور تحصیلی باید بتواند مشکلی را که در اولویت قرار دارد، هدف مداخله قرار دهد؛ زیرا، یک برنامه مداخلاتی موثر تنها می تواند پاسخگوی چند مشکل منتخب و خاص باشد، در غیر این صورت کارآمدی خود را از دست می دهد.

مرحله دوم: تعریف مشکل

هر مراجع چگونگی پدیدآیی یک مشــکل در زندگی تحصیلی خود را به گونه ای متفاوت روایت می کند. بنابراین، هر مشــکلی که برای مداخله انتخاب می شــود به تعریف خاصی درباره نحوه بروز آن در مراجع خاص نیاز دارد. بدین منظور برای هر مشکل چند تعریف جامع رفتاری بیان شده است به گونه ای که این تعاریف رفتاری اصلی ترین نشانه ها و پیامدهای هر مشکل تحصیلی را پوشش می دهد. هم چنین، برای هر مشکل چندین نشانه رفتاری بارز پیشنهاد شده است که الگوی علایم مشکل را باید با ملاک های تشخیصی پیشنهادی و نشانه های رفتاری بارز مطابقت داد.

مرحله سوم: تدوین اهداف بلندمدت

به منظور تسهیل فرآیند هدف گزینی، مفهوم پردازی اخیر از مشکل و نظریه یا نظریه های پشتوانه در خصوص مفهوم پردازی ها به گونه ای خلاصه وار تشریح شده است. متناسب با مفهوم پردازی و نظریه ها سعی شد تمام مداخلات با اهمیت و مهم معرفی شوند. اهداف بلندمدت لازم نیســت به صورت عینی و قابل اندازه گیری مطرح شــوند، زیــرا می توانند اهداف کلی و بلندمدتی باشند که پیامد مثبت و مطلوب راهکارها را تعیین می کنند.

مرحله چهارم: ساختار عینی برنامه(اهداف کوتاه مدت یا اهداف مداخله)

 

برنامه جامع مداخله با اهداف کوتاه مدت آغاز می شــود. برخالف اهــداف بلندمدت، اهداف کوتاه مدت به زبان رفتاری قابل اندازه گیری بیان شده اند. هر هدف کوتاه مدت در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت مداخله تدوین شده است. در واقع اهداف کوتاه مدت را می توان مجموعه گام هایی فرض کرد که در پایان، هدف بلندمدت تحقق می یابد. در برنامه جامع سه هدف کوتاه مدت اولیه برای همه مداخلات تحصیلی یکسان در نظر گرفته شده است.

مرحله پنجم: فرایند مداخله (تکنیک ها و شیوه های اجرا)  

 

تکنیک ها و شیوه های اجرا همان فعالیت هایی هستند که از سوی روانشناس یا مشاور تحصیلی به منظور کمک به مراجع برای دســتیابی به هدف طراحی شــده اند. تکنیک ها و شیوه های اجرا حاوی طیف وسیعی ازرویکردهای درمانی نظیر رویکردهای آموزشی، شناختی، رفتاری، هیجان محور، مداخالت متمرکز بر راه حل است. برای هر هدف کوتاه مدت، حداقل دو راهبرد مداخله پیشنهاد شده است.

 

 

روانشناس یا مشاور تحصیلی باید متناسب با مراجع تکنیک ها و شیوه های اجرا را انتخاب کند. تکنیک ها و شیوه های اجرا باید بر مبنای نیازهای مراجع و دانش و تجربه درمانگر انتخاب شــوند و در صورت نیاز چنانچه مراجع پس از مداخله اولیه به هدف نرســد، روانشناس یا مشاور تحصیلی می تواند راهبرد مداخله ای جدیدی را به برنامه بیافزاید تا هدف حاصل شود.

مرحله ششم: تشخیص

تشخیص گذاری مناسب بر ویژگی های بالینی مراجع و ارزیابی جامع او مبتنی است. چندین تشخیص پیشنهادی، متناسب با مالک های تشخیصی DSM-Vذکر شده است. این تشخیص های پیشنهادی مبتنی بر ملاحظات بالینی، مبانی تئوریکی مشــکل و نحوه مفهوم پردازی از مشکل است که می توان تشخیص را از بین تشخیص های پیشنهادی فهرست شده انتخاب کرد. برای تسهیل فرآیند تشخیص گذاری مشکلات تحصیلی، فرم ملاک های تشخیصی برای تک تک مشکلات تحصیلی ارائه شده است.فرم تشخیصی به روانشناس یا مشاور کمک می کند تا با مصاحبه و پرسیدن سوالاتی از مراجع، بتواند به صورت دقیق تر به تشخیص مشکل تحصیلی خاص بپردازد و متناسب با تشخیص، برنامه ای را جهت مداخله طرح ریزی کند.

مرحله هفتم: تدوین برنامه مداخله ای ویژه

بعد از تشخیص گذاری دقیق، روانشناس یا مشاور تحصیلی باید برنامه انفرادی یا گروهی ویژه ای را جهت مداخله برای هر مراجع یا گروه مراجعان دارای مشــکل مشــابه طرح ریزی کند. وی باید متناسب با خرده مشکل مراجعان فقط چند هدف بلند مدت را انتخاب کند. در راستای تامین اهداف بلندمدت منتخب، وی باید ساختار عینی و فرایند مداخله را برای مراجع خاص یا گروه مراجعان دارای خرده مشکل مشابه طرح ریزی کند.

 

فیلم گام های مشاوره تحصیلی بیاد

.

 

مشکلات شایع تحصیلی

در دوره تربیت مشاوره تحصیلی شما با مشکلات تحصیلی آشنا می شوید و پروتکل های درمانی هرکدام از این مشکلات تقدیم شما خواهد شد.

با ابزار ها و تست های مورد نیاز برای سنجش و درمان مشکلات تحصیلی آشنا می شوید.

[box] ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی چه ویژگی هایی دارد؟

شما با مشکلات شایع تحصیلی آشنا خواهید شد و شیوه های درمان را به صورت گام به گام فرا می گیرید.

پروتکل های درمانی مشکلات تحصیلی به شما اهدا خواهد شد.

اسلاید های تدریس شده به صورت فایل pdf  تقدیم شما خواهد شد.

از شرکت کنندگانی که فعالیت بیشتری داشته باشند جهت همکاری در موسسه نگرش برتر دعوت می شود.[/box]

تخفیف 20 درصدی در صورت خرید نرم افزار های روان شناسی نگرش برتر

 

مدرس دوره تربیت مشاوره تحصیلی

دکتر بهمن امینی مشاور تحصیلی-شغلی

[box type=”bio”] چرا دکتر بهمن امینی برای برگزاری این دوره مناسب هستند؟

سوابق:

30 سال فعالیت آموزشی، پرورشی و اجرایی در مقاطع مختلف آموزش و پرورش

مدیر موسسه روان شناسی و مشاوره نگرش برتر

فوق لیسانس مشاوره مدرسه از دانشگاه تهران

دارای پروانه تخصصی مشاوره از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد و مدرس دانشگاه کارشناس

مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان مشاور دبیرستان های تیزهوشان و نمونه اصفهان

مدرس دوره های آموزش مشاوره برای مشاوران استان اصفهان مدرس آموزش خانواده مدارس استان اصفهان

طراح و تولید کنننده نرم افزار و تست های تخصصی روان شناسی

همکار و مشاور چندین شرکت بزرگ و کوچک در انتخاب و جذب کارکنان[/box]

 

[box] طول و مدت دوره آموزشی : حداقل 30 ساعت آموزش در صورت نیاز به زمان بیشتر تمدید می شود.

دوره چگونه برگزار می شود؟ دوره به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می شود.

مبلغ سرمایه گزاری: 600 هزار تومان قابل پرداخت در 3 قسط

تلفن جهت راهنمایی و اطلاعات بیشتر:03136202485 – 09304882750 – 09130916230

[/box]

دیدگاهتان را بنویسید