کار گاه های آموزشی نگرش برتر

کارگاه تربیت مشاوره تحصیلی

کارگاه تربیت مشاوره تحصیلی

در کارگاه تربیت مشاوره تحصیلی قراره چی آموزش داده بشه   در این کارگاه شما با گام های تشخیص و مداخله در مشکلات دانش آموزان آشنا خواهید شد.     سرفصل های کارگاه بدین صورت است: مرحله اول: انتخاب مشکل هنگامی که دانش آموزان  به روانشناس یا مشاور تحصیلی مراجعه می...

کارگاه تست های پرکاربرد در روانشناسی

کارگاه تست های پرکاربرد در روانشناسی

چرا باید بر آزمون های روان شناسی مسلط باشم آزمون های روان شناسی ابزار هایی هستند که روان شناس یا مشاور مجرب می تواند بابکار گیری آنها با ویژگی های روان شناختی مراجع بیشتر آشنا شود. استعداد ها، رغبت ها، ویژگی های شخصیتی، هوش، اختلالات شخصیتی و نشانه های همراه آن و سایر...