کارگاه های مهارت افزایی متخصصین

کارگاه آموزشی تفسیر و کاربرد تست 16 عاملی کتل

در این کارگاه می آموزید چگونه این تست معتبر را در مشاوره های خانواده و شغلی و رشد فردی بکار ببرید و توانمند تر از گذشته به مراجعان خودتا خدمات ارزنده ای ارائه دهید.

کارگاه آموزشی تست های پر کاربرد در مشاوره و روان شناسی

در این کارگاه با پر کاربرد ترین تست های روان شناختی آشنا می شوید، می توانید حرفه ای تفسیر کنید و کمک های قابل توجهی به مراجعان خودتان بنمایید.

کارگاه آموزشی تفسیر و کاربرد تستMMPI-2

در این کارگاه می آموزید چگونه این تست معتبر را در مشاوره های خانواده و شغلی و رشد فردی بکار ببرید و توانمند تر از گذشته به مراجعان خودتا خدمات ارزنده ای ارائه دهید.