دسته بندی: رشد کسب و کار

انواع روش‌های مطالعه

مطالعه بايد بر اساس يكي از سيستم هاي مطالعاتي انجام شود تا راندمان لازم را داشته باشد. در این پست به معرفی كارآمدترين سيستم‌هاي...

شرایط مطالعه

شرايط مطالعه شامل موارد زیر می‌باشد: مكان مطالعه زمان مطالعه روش يا تكنيك مطالعه مکان مطالعه: جاي ثابت: اين جاي ثابت بايد حتماً پشت...

فرسودگی تحصیلی و راه مقابله با آن

فرسودگی تحصیلی هم، درست مانند فرسودگی اشیا یا بدنِ ما آزاردهنده است: لحظاتی که برای یادگیری یک صفحه بیشتر از کتابی که فردا امتحانش را...
شرایط مطالعه

شرایط مطالعه

شرايط مطالعه شامل موارد زیر می‌باشد: مكان مطالعه زمان مطالعه روش يا تكنيك...