دسته بندی: مطالب اختصاصی

مشاوره تحصیلی نگرش برتر

انتخاب بهتر با نگرش برتر بهترین راهنمایی را از ما بخواهید  

نرم افزار تیپهای۹ گانه شخصیت انیاگرام

تیپ های شخصیتی مختلف انسان ها:یکی از تئو ریهای جالب در زمینه تیپهای شخصیتی ،تئوری انیاگرام است که هنوز در ایران در بین روانشناسان...

نرم افزار تقویت مهارت ادراک دیداری کودکان

کودکان برای یادگیری به مهارت های گوناگونی نیازمندند..از مهمترین این مهارت ها می توان به این موارد اشاره نمود: ۱- توازن:توانایی فرد در...

نرم افزار جامع مشاوره مدرسه

تست های روانشناسی ابزار هایی هستند که مشاوران و روانشناسان در کنار سایر روش های ارزیابی در تشخیص...

نرم افزار تست MMPI-2

نگاهی به آزمون شخصیت MMPI تدوین اولیهmmpi در سال 1939 توسط استارک .آر. هته وی و جی .مک کین لی در...