آهسته استخدام کنید اما سریع اخراج کنید

یکی از بزرگترین دغدغه های کارآفرینان و صاحبان کسب وکار انتخاب و استخدام نیروی مناسب می باشد. افرادی که بتوانند ماموریت های محوله را به نحو احسن انجام دهند و با خلاقیت و نو آوری خودشان به رشد و بالندگی سازمان کمک کنند. با توجه به این مساله همیشه باید کارکنان را با حوصله تمام و نهایت دقت مورد ارزیابی قرار داد و بهترین را انتخاب نمود. ممکن است در انتخاب اشتباه هم بکنیم در اینجا عجله برای اخراج کارمندی که به اشتباه استخدام کرده ایم یک ضرورت می باشد.

راز های انتخاب و استخدام کارکنان نمونه کدام است؟

یک ضرب المثلی در کسب وکار هست که می گوید همیشه قبل انجام یک کار باید کار های دیگری انجام گیرد. قبل از اینکه آگهی استخدام را منتشر کنیم باید با افرادی که مامور استخدام هستند جلسه ای برگزار کنیم و استراتژی شرکت را برای آنان تبیین کنیم. اگر ماموران استخدام با استراتژی سازمان آشنا نباشند انتخاب های آنها بر اساس سلیقه شخصی یا مواردی غیر مهم برای شرکت صورت می گیرد.

استراتژی شرکت چیست؟

هر سازمان رسالتی دارد وبا توجه به چشم انداز بلند مدتی که برای خود ترسیم نموده، اهدافی را مشخص می نماید. طبیعی است که اهدافی باید زائیده تجزیه و تحلیل همزمان و توأم فرصت ها و تهدیدات خارج سازمان و نقاط قوت و ضعف درونی آن باشد. اهداف مشخص می کنند که سازمان می خواهد به چه نقطه ای برسد و یا به عبارتی، مقصد کجا است. استراتژی، شیوه حرکت و برنامه حرکتی مدیریت برای دستیابی به اهداف را نشان می دهد. استراتژی را به اعتبار معنی کلمه می توان ” سوق دادن، گسیل داشتن، فرستادن، بردن و پاییدن” بیان داشت.

عناصر اساسی استراتژی

ماموریت: در شرکت شما برای چه امر مهمی مبارزه می کنید؟ فلسفه وجودی شما به عنوان یک کسب و کار چیست؟

چشم انداز: قرار است تا چند سال آینده جایگاه شما کجا باشد؟ چه سهمی از بازار را می خواهید؟

ارزش ها: چرا باید مشتری محصول و یا خدمات شما را بخرد. چه ارزش افزوده ای برای او تولید می کند. با خرید آن چه تغییری در زندگی او بوجود می آید.

دکتر بهمن امینی مشاوره تحصیلی شغلی