۱- طبق برنامه ،درس‌های هر روز را همان روز مطالعه نمائید.

۲- هنگام مطالعه از روش نت برداری یا خلاصه نویسی استفاده کنید،به عبارتی یا مطالب مهم روی یک برگه یا در دفتری نوشته شود ویا اینکه در کتاب با مداد زیر آنها خط کشیده شود و یا با ماژیک مخصوص (فسفری) روی مطالب مهم علامت گذاری شود وطبق برنامه مرور شود.

۳- همیشه مدتی قبل از شروع امتحانات مطالب کتاب راتقسیم بندی نموده و طبق برنامه چون مطالب کم است سعی کنید بخوبی آن‌ها را یاد بگیرید.

۴- با توجه به اینکه در هر هفته می بایست کتابی مطالعه شود وبرای هر کتاب دو جلسه خواندن کامل و یک جلسه مرور در نظر گرفته شده است،خوب است که آن تقسیم بر دو شود و در هر جلسه محدوده مورد نظر، طبق آنچه که در شماره دو گفته شد خوانده شود.

۵- خوب است که درجلسه های چهارم ویا پنجم هرکتاب، قبل از شروع کردن درس جدید و بخش جدید، آموخته های قبلی مرور شود.

۶- برای مطالعه وکارهای خود، نظم وترتیب خاصی را در نظر بگیرید. هر روزی که کارها را برطبق برنامه انجام دادید وخوب بود، برای خود تشویقی در نظر بگیرید. مثلاً خوردن بستنی یا شیرینی یا هر فعالیت مورد علاقه‌ی دیگر، اما اگر کارها به هر دلیل از جمله تنبلی و یا بی‌نظمی وبی هدفی انجام نشد،برای خود تنبیهی در نظر بگیرید تا کارها و درس‌هایتان سرو سامان بگیرد.مثلاً برای تببیه خود می‌توان از خوردن غذا یا میوه ی مورد علاقه یا تماشای فیلم ویا هرکار مورد علاقه و وقت گیر دیگری خوداری کرد.

۷- سعی کنید ازهمان ابتدا خود را عادت و ملزم به اجرای برنامه کنید.

۸- قبل از مطالعه وضو بگیرید و درس را با نام و یاد خدا شروع کنید.

۹- موفقیت‌ها وپیشرفت‌های خود را هر چند اندک، در برگه یا دفترچه‌ای یاداشت کنید ودر مواقع ناامیدی آن‌ها رامرور کنید تا به آینده امیدوار شوید.

۱۰- آن مطالبی را که یاد گرفته‌اید خوب است که به دیگران یاد بدهید و اگر کسی نبود برای خود یا آینه یا هر فرد دیگری توضیح دهید.

۱۱- خود را به درس خواندن و آن چیزی که یاد می گیرید، تشویق کنید و برای ارزش‌های خود ارزش قایل شوید و برای حفظ آن‌ها کوشا باشید.

۱۲- سعی کنید که طرح «یادداشت همراه کتاب» را برای همه کتاب‌های خود اجرا کنید. به این صورت که یک برگه کاغذ سفید به ابعاد ۹سانتی‌متر در ۱۳سانتی‌متر آماده کرده و آن را در اولین صفحه کتاب خود بچسبانید و تمرین‌ها، سوال‌ها و کارهایی را که برای یادگیری آن کتاب باید انجام دهید در آن یادداشت کنید تا فراموش نکنید.

۱۳- از آنجا که خواندن سوره ی قدر و آیهَ الکرسی نقش بسیار مهمی در یادگیری و موفقیت شما دارد، خوب است که پس از هر نماز و همیشه این دو را تکرار و مرور کنید و به خدا توکل کنید.

۱۴- هنگامی که خسته و ناامید شدید، قرآن بخوانید و به معنی آن توجه کنید.

۱۵- علم را برای خود علم بخوانید، نه برای ثروت یا پز دادن.

۱۶- مطمئن باشید در کاری که شروع کرده اید موفق خواهید شد، چرا که با یاری خداوند و علاقه به پیش می‌روید.

۱۷- فرصت‌ها و لحظه‌ها را به آسانی از دست ندهید، چرا که این فرصت‌ها همیشه به وجود نیامده و نخواهند آمد. پس به قول شاعر “اکنون که در پیش توام دریاب،شاید که فردایی نباشد.”

۱۸- این عبارت را با خط خوش بنویسید و نصب العین خود قرار دهید و عمل کنید :

«دانایی، توانایی است و خواستن، توانستن، پس بخوان تا بتوانی»

۱۹- برای اینکه در بین راه به خاطر خستگی و یا هر دلیل دیگر ناامید از ادامه راه نشوید، در اولین فرصت انگیزه خود را در برگه‌ای یادداشت کنید وهر موقع که احساس کردید که درس خواندن فایده ای ندارد آن را مرورکرده تا دوباره جان تازه‌ای گرفته و با نیرو و نشاط بیشتر راه خود را ادامه دهید.

۲۰- هر نکته یا سوالی که هنگام مطالعه‌ی دروس با آن مواجه می‌شوید، در برگه‌ای یا گوشه‌ای از کتاب یادداشت کنید و در اولین فرصت آن را از کسی که می‌داند،بپرسید و یاد بگیرید.