شرایط مطالعه شامل موارد زیر می‌باشد:

  • مکان مطالعه
  • زمان مطالعه
  • روش یا تکنیک مطالعه

مکان مطالعه:

جای ثابت: این جای ثابت باید حتماً پشت میز باشد. (مطالعه روی زمین، روی تخت و یا در حال راه رفتن مورد تأیید نیست)

نور اتاق مطالعه: بهتر است نور اتاق مطالعه ترکیبی از  طیف زرد و طیف سفید باشد.(به تنهایی از لامپ مهتابی وحتی از نور چراغ مطالعه استفاده نشود. ضمناً در موقع مطالعه پیرامونتان روشن باشد و فقط محلی که درس می‌خوانید روشن نباشد.) ضمناً نور از سمت راست بتابد و پرهیز از مطالعه در نور خیرکننده آفتاب.

دمای اتاق مطالعه: دمای اتاق باید حدودc  ۲۵باشد.

دکور اتاق مطالعه: دکور اتاق مطالعه هر چه ساده‌تر و ثابت‌تر باشد، بهتر است. به عبارت بهتر مرتب دکور اتاق را تغییر ندهید و سعی کنید به یک وضعیت عادت کنید. در ضمن چیزی که تداعی کننده خاطره خاصی باشد در اتاقتان وجود نداشنه باشد، مثل عکس، پوستر و یا مجسمه که یادآور خاطره یا مسئله‌ی خاصی باشد.

برتری خانه: بهترین جا برای درس خواندن منزل است ولی اگر به هر دلیل نمی‌توانید در منزل درس بخوانید می‌توانید از کتابخانه‌ها و فرهنگسراها استفاده کنید. فقط توجه داشته باشید که بروید کتابخانه و درس بخوانید نه اینکه مرکز مشاوره و گفتگو باز کنید و به جای خواندن وقتتان تلف شود.

نقش موسیقی: درباره موسیقی نتایج ضد و نقیص فراوانی منتشر شده است. خلاصه اینکه درس خواندن با موسیقی گوش دادن جور نمی آید.(هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد)

شرایط مطالعه

زمان مطالعه:

هیچ قانونی برای زمان مطالعه نداریم، هر وقت که راحت بودید همان موقع بهترین زمان برای درس خواندن است، ولی سه زمان در یادگیری خیلی مهم است که بهتر است در این زمان‌ها درس بخوانید:

اول صبح : به دلیل اینکه تازه از خواب بیدار شده‌اید و ذهنتان منع قبلی ندارد و مطالب را به راحتی در خود نگه می دارد. پس طوری برنامه ریزی کنید که روزانه صبح ها نیم یا یک ساعت بتوانید درس بخوانید.

آخر شب: به دلیل اینکه بعد از درس می‌خوابید و منع بعدی ندارید، مطالب فرصت پیدا می‌کند تا از نیمکره راست که جایگاه حافظه‌ی کوتاه مدت است وارد نیمکره‌ی چپ که جایگاه حافظه بلند مدت است، بشود.

دوساعت قبل از غروب آفتاب: به دلیل کاهش اشعه کیهانی و نوع رابطه‌ی خورشید با زمین اختلال حواس کم می‌شود. پس سعی کنید این زمان صرف امور ییش پا افتاده نشود.

زمانهای نامناسبِ مطالعه:

  • با شکم پُر درس خواندن مناسب نیست: حتماً بین وعده‌ی غذایی مثل ناهار وشام و آغاز مطالعه حداقل نیم ساعت فاصله باشد.
  • با شکم خالی درس خواندن نیز مناسب نیست: اگر گرسنه‌ هستید ولی قسمتی از درستان هم باقی مانده است، اشکالی ندارد؛ یک میوه یا شیرینی میل بفرما یید و سپس برگردید و درستان را ادامه بدهید.
  • خوابیده و و در حالت دراز کشیده.
  • در هنگام حرکت و راه رفتن.

برای مطالعه “روش یا تکنیک‌های مطالعه” در پست بعدی همراه ما باشید.