نرم افزارهای تخصصی روان شناسی موسسه نگرش برتر

نرم افزار روانشناسی NEO

نرم افزار NEO محصول خاص و انحصاری نگرش برتر که فرم کامل ۲۴۰ سئوالی با یک پروفایل کلی و ۱۰ پروفایل ۲ بعدی و تفسیر کامل برای روانسنجی مشکلات روانشناسی می باشد.

نرم افزار روانشاسی MMPI

نرم افزار MMPI-2 با کلید اصلاح شده که توسط یکی از اساتیدی که در هنجار یابی آن شرکت داشتند.ایشان در اطلاح پروفایل آزمون با این موسسه همکاری داشتند.

نرم افزار روانشناسی استرانگ

نرم افزار رغبت سنج استرانگ ۲۹۰ سئوالی از بهترین نرم افزار های نگرش برتر سپاهان می باشد که در زمینه رغبت سنجی شغلی استفاده شده و شامل تفسیر کامل می باشد.

نرم افزار روانشاسی ایناگرام

نرم افزار ایناگرام از محصولات ویژه نگرش برتر که برای اولین بار تهیه و تدوین شده است و بر اساس تئوری جدید روانشناسی تولید گردیده و در شخصیت شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

نرم افزار روانشناسی نرم افزار MBTI

نرم افزار MBTI (مایرز- بریگز)، از اولین تولیدات نگرش برتر می باشد که مورد استقبال روانشناسان و دانشجویان قرار گرفت و دارای فرم G با ۹۲ سئوال که علاوه بر پروفایل تفسیر کاملی هم ارائه می دهد.

نرم افزار روانشاسی MBTI زوجی

نرم افزار مایرز-بریگز زوجی بعد از اینکه زوج آزمون دادند پروفایل مشترک ارائه می دهد و آنرا تفسیر می نماید. از این آزمون در زمینه شخصیت شناسی ازدواج و مشاوره ازدواج استفاده می شود.

نرم افزار روانشناسی سنجش هوش چندگانه گاردنر

نرم افزار سنجش هوش های چند گانه گاردنر ویژه کودکان و نوجوانان با پروفایل و تفسیر که شامل نظریه گاردنر بر پایه 8 نوع هوش مختلف می باشد.

نرم افزار روانشناسی میلون ۳

نرم افزار آزمون روانشناسی چند وجهی میلون با تفسیر مقیاس های روایی.اولین نرم افزار آزمون میلون در ایران که توسط نگرش برتر تهیه و تولید شد.

نرم افزار روانشناسی کتل

نرم افزار آزمون روانشناسی ۱۶ عاملی کتل با تفسیر کامل
از محصولات برتر نگرش برتر که با همکاری روانشناسان و اساتید مطرح تهیه و تولید شد

نرم افزار روانشناسی SCL-90

نرم افزار آزمون روانشناسی Scl-90 چک لیست نشانه های روانی   از اولین محصولات نگرش برتر که مورد استقبال .دانشجویان مشاوره و روانشناسی قرار گرفت.