نرم افزارهای تخصصی روان شناسی موسسه نگرش برتر

نرم افزار جامع مشاور مدرسه

نرم افزار جامع مشاوره مدرسه تمام ابزار هایی را که در مدرسه بدان نیازمند است را به مشاوران ارائه می دهد و شامل چندین آزمون های معتبر روانشناسی است.

نرم افزار جامع انتخاب رشته و شغل

 نرم افزار های انتخاب رشته و شغل ابزاری است که در ابتدا استعداد های فرد را مورد سنجش قرار می دهد و بر اساس نمره های کسب شده در استعداد های ۹گانه رشته ها و مشاغلی را معرفی می نماید.

نرم افزار جامع مشاوره خانواده و ازدواج

در این نرم افزار تست های پر کاربرد در حوزه خانواده و ازدواج گرد آوری شده است. از تست های روانشناسی ارائه شده در این نرم افزار میتوان به NEO و MMPI اشاره نمود.

نرم افزار سنجش استعداد و انتخاب رشته

آزمون های استعداد ورغبت، روشهایی روانشناسانه ،جامع و کارآمد به شما ارائه می دهد که با استفاده از آنها می توانید توانایی های خود را کشف کرده و بهترین و بیشترین استفاده را از این توانایی ها ببرید.