هر کاری نیاز به ابزار دارد. اگر روان شناس و مشاور هستید ابزار های روان شناسی که همان تست ها هستند به شما کمک می کنند تا تشخیص دقیقتری از اختلالات،ویزگی های شخصیتی، هوش و رغبت های مراجعه کنندگان داشته باشید. تست ها و آزمون های روان شناختی زیادی ساخته شده است اما عده ای...