معرفی

موسسه نگرش برتر سپاهان در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۶در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به شماره ثبت ۳۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۱۷۸۰ با مجوز سازمان بهزیستی استان اصفهان ثبت گردید.

زمینه فعالیت های این شرکت ارائه خدمات روانشناختی و خدمات فرهنگی و پژوهشی مرتبط با آن از قبیل تولید نرم افزار تست های روانشناسی می باشد.

این موسسه تاکنون توانسته است آزمون های روانشناسی پرکاربرد را به صورت نرم افزار تهیه نموده و به روانشناسان،روانپزشکان، مشاوران و دانشجویان رشته های مرتبط عرضه نماید.با توجه به اینکه مدیر عامل موسسه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه تهران می باشد، سعی شده تا نکات و چارچوب های اساسی آزمون ها در ساخت نرم افزار ها مراعات گردد. در ساخت آزمون های این موسسه از تظر اساتید دانشگاه ها نیز استفاده شده است.

این موسسه بعضی از نرم افزار ها را به شیوه ای منحصر به فرد تهیه نموده که در کشور بی رقیب می باشد.از قبیل مایرز بریگز زوجی. تعداد زیادی از شرکت ها وزارت خانه ها و مراکز مشاوره از جمله مشتریان موسسه نگرش برتر می باشند.

در موسسه نگرش برترخدمات مشاوره و روان شناختی نیز ارائه می گردد. این خدمات شامل مشاوره تحصیلی-شغلی،مشاوره خانواده،مشاوره کودک و نوجوان و مشاوره فردی می باشد. همچنین کارگاه های تخصصی ویژه متخصصین و عموم مردم تشکیل می شود.
مشاوران و روان شناسان موسسه نگرش برتر از جمله مجرب ترین مشاوران استان اصفهان می باشند.دکتر بهمن امینی مدیر موسسه نگرش برتر، مشاور دبیرستان های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر اصفهان می باشند.