نرم افزار آزمون روانشناسی مایرز بریگز

تست مایرز بریگز چیست؟

معروف‌ترین ابزار برای شناسایی انواع شخصیت‌ها، الگوی مایرز و بریگزمی‌باشد.  در تست مایرز- بریگز چهار نوع سبک قابل شناسایی است.سبک نوع اول به برون‌گرایی در مقابل درون‌گرایی ناظر است. برون‌گراها بیشتر از طریق تعامل با محیط یاد می‌گیرند. در حالیکه درون‌گراها بیشتر از طریق پردازش اطلاعات در درون خود یاد می‌گیرند.

سبک نوع دوم بر اساس شیوه پردازش اطلاعات شکل گرفته است. گروهی از انسانهااطلاعات را با استفاده از حواس خود پردازش می‌کنند (حساس) در حالیکه برخی دیگر از طریق درک مکان و کاربرد شکل‌های گوناگون آن‌ها (شهودی) یاد می‌گیرند.

در نوع سوم سبک‌ها، شیوه ارزیابی اطلاعات اهمیت دارد. عده‌ای دوست دارند که از دلایل و نتایج منطقی امور به ارزیابی بپردازند (متفکر) در حالیکه عده‌ای دیگر روش سلسله مراتبی را ترجیح می‌دهند (احساس‌کننده) .

سبک چهارم تیپ شخصیتی بستگی به این دارد که آیا می‌خواهیم به شکل سازمان یافته‌تری زندگی کنیم (تصمیم بگیریم) و یا داشتن استقلال بیشتر را ترجیح می‌دهیم (کسب اطلاعات). کسانی را که ترجیح به داوری دارند، داوری کننده می‌نامیم. این اشخاص بیشتر می‌خواهند در نظم و ترتیب بخصوصی کارکنند. و اگر کارهایشان ساختارکافی داشته باشد، راضی‌تر هستند. آنهاروحیه داوری کننده دارند، دوست دارند زندگی را کنترل کنند.‌ آنهایی که ترجیح ادراک کننده دارند، ملاحظه کننده می‌نامیم. آنها آزادی را دوست دارند، ترجیح می‌دهند انعطاف پذیر باشند، نگرشی دریافت کننده دارند به جای کنترل زندگی، می‌خواهند آن را درک کنند.

تفسیر پروفایل

درون گرا- شهودی- فکری-با ساختار (INTY)

این تیپ شخصیتی کمال طلب هستند. نیاز شدید به استقلال و صلاحیت شخصی و نیز باور بی چون و چرای نقطه نظرهای خود، انگیزه‌ای قدرتمند است که آنها به خواسته‌های خود برسند. این تیپ از خود و از دیگران متوقع است و سعی می‌کند به دیگران به اندازه خودش انگیزه بدهد. این اشخاص از بی تفاوتی و یا از انتقاد چندان ناراحت نمی‌شوند. اغلب کنجکاو، قاطع و مصمم هستند. تحت تأثیر رفتار مقامات بالا دست قرار نمی‌گیرند. آنها با افکاری بزرگ و با اذهان بکر و بینش فراوان در کار سیال سازی ذهنی از تبحر فراوان برخوردارند. این افراد اندیشمندان استراتژیک خوبی هستند و به آسانی می‌توانند امتیازات و اشکالات همه موقعیت‌ها را درک کنند. آنها در موضوعاتی که علاقه شان را به خود جلب کند، سازمان دهندگان بسیار خوبی هستند. این ها الگوی ذهنی دارند که می گویند در شرایط چگونه باید باشد . آنها پیوسته برای بهبود خود ، دیگران و هر چیزی که در پیرامون آنها قرار دارد تلاش می کنند. نیاز فراوانی به استقلال دارند و افرادی به شدت مستقل می باشند. آنها دوست دارند کارها را به روش خود انجام دهند.

محل کار

  • از توانمندی های مفهومی و تصوری فراوان بر خوردارند.
  •  اطمینان فراوانی به بینش های شمی خود دارند و می توانند آنها را به واقعیت برسانند.
  •  اغلب به رهبری و یا مدیریت در موسسه و شرکت می رسد و به سازمان خود احساسی از هدفمندی ، پنداره یا ماموریت می دهد.
  •  به شکلی منطقی و منظم کار می کند تا راه حل هایی نوآور و مبتکرانه برای مسایل ایجاد کند .
  •  سیستم ها و راه کارهایی تدارک می بیند که برای کاری که در دست دارد جالب است .برای رسیدن به مقصود همان اندازه که به خود فشار می آورد به دیگران هم فشار می آورد.
  • وقتی واقعیت با الگوی آنها هم خوانی ندارد از خود انتقاد می کنند.
    – دوست دارد که مستقل کار کند ، دوست ندارد کسی در کار او دخالت کند.
    – دوست دارند بر اجرای عقاید خود کنترل داشته باشند.

اوقات فراقت

دوست دارند که به تنهایی صرف وقت کنند ، به تنهایی فکر کنند و چیز بخوانند و موضوعات جدید را مطالعه کنند. بسیاری از آنها سعی می کنند بدنشان را شاداب و سرحال نگه دارند تا بهتر بتوانند فکر کنند. آنها از ورزش های انفرادی مانند دویدن و شنا کردن خوششان می آید. از نظم و ترتیب خاص برخوردارند . اوقات فراغت آنها برنامه ریزی شده و هدف دار است . آنها از فعالیت هایی خوششان می آید که با آن بتوانند چیز یاد بگیرند.

متاسفانه این نرم افزار فعلا در دسترس نمی باشد

فهرست
0

Your Cart