نرم افزار آزمون روانشناسی SCL-90

[vc_row][vc_column][us_post_title align=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

فهرست بازبینی تجدیدنظرشده نشانه ها، شامل ۹۰ ماده سؤال برای ارزشیابی علائم روانی است و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی شد. فرم اولیهپرسشنامه توسط دروگاتیس، لیپمن و کووی در سال ۱۹۷۳ طراحی شد و براساس تجربیات بالینی وتجزیه و تحلیل های روان سنجی از آن، تجدیدنظر شده و فرم نهایی آن در سال ۱۹۷۶ توسط دروگاتیس، ریکلز و راک تهیه شد.
پاسخ به ماده سؤال های فهرست در یک مقیاس ۵ درجه ای از هیچ تا به شدت ارائه می شود۹۰سؤال این فهرست۹ بعد مختلف شامل شکایات جسمانی (SOM) اختلال وسواس و بی اختیاری (OCD)، خصومت(HOS) ،اضطراب (ANX)، افسردگی (DEP) ، حساسیت در روابط متقابل (INS) روانپریشی(PSY)، افکار پارانوئیدی(PI) ، ترس مرضی(PHOB) را دربرمی گیرد.

نمره گذاری و تفسیر فهرست براساس سه شاخص کلی اختلال ها (GSI) ، شاخص نشانه های مثبت (PSDI) و مجموع نشانه های مثبت(PST) به دست می آید.

SCL-90-R یکی از پراستفاده ترین ابزارها در ایالات متحده آمریکاست که علاوه بر استفاده ، برای بیماران روانی، در مورد معتادان به الکل و مواد مخدر، افراد با ناتوانی های جنسی ، بیماران سرطانی، مبتلایان به نارسایی قلبی، بیماران با ناراحتی های شدید جسمی و افراد نیازمند به مشاوره یا به عنوان وسیله غربالگری و تشخیص با موفقیت به کار گرفته شده است. مدت زمان لازم برای اجرای آن حدود ۱۲ الی ۱۵ دقیقه است. بدیهی است که این آزمون در مورد بیماران سایکوتیک، افراد دچار ضایعات مغزی و افرادعقب مانده ذهنی، معتبر نخواهد بود.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][us_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][us_btn label=”خرید نرم افزار و ارسال به آدرس پستی شما (ارسال نسخه CD)” link=”url:http%3A%2F%2Fnegareshebartar.com%2Fproduct%2F%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25AA-scl-90%2F|||” style=”3″][/vc_column][/vc_row]