نرم افزار آزمون روانشناسی کتل

[vc_row][vc_column][us_post_title align=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

این آزمون سنجش شخصیت طبق رویکرد صفات که سومین رویکرد در رابطه با ساخت آزمون های شخصیت می باشد، تدوین شده است پژوهشگران دیدگاه صفات بر این باورند که، انسان ها دارای آمادگی های گسترده ای به نام صفات هستند که موجب می شود به طریق خاصی به محرک ها پاسخ دهند. صفات شخصیتی عنصر اصلی شخصیت انسان را تشکیل می دهد که از ثبات نسبی برخوردارند، از فردی به فرد دیگر متفاوتند. پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت که توسط ریموند کتل وهمکارانش نزدیک به ۵۰سال پیش تدوین شده است که به جای آسیب شناسی روانی،بر متغیرهای شخصیتی بهنجار متمرکز است و به دور از قضاوت وتهدید است.

به سبب این ویژگی خاص برای رویکرد درمان سیستمی در خانواده درمانی مناسب است. متفکران سیستمی به «نقایص» و«فضایل» فردی اعضای سیستم متمرکز نمی شود، بلکه به چگونگی رضایت مندی و کارکرد تعامل میان آنان توجه دارند. این پرسشنامه برای شناسایی حوزه بالقوه تعارض و هماهنگی هیجانی زوجین کاربرد دارد.

مقیاس های PF16 ماهیت دو قطبی دارند که نمره های بالا یا پایین قطب های مخالف یک بعد واحد را مشخص می کنند. قابل ذکر است که با توجه به این نمره ها نباید به آزمودنی برچسب خوب یا بد زد. این نمره ها متغیرهای شخصیتی بهنجار را توصیف می کند. در عین حال به آسیب شناسی حساس است. به طور خلاصه هدف ما از ارائه این مطالب پرداختن به شباهت ها و هماهنگی نیمرخ روانی زوج هاست. علت تاکید بر سنجش بهنجار شخصیت این است که بر خلاف آزمون MMPI  ،تست کتل پایه ای بهنجار دارد. یعنی از راه مطالعه افراد بهنجار تدوین شده است. این آزمون نه تنها ویژگی آزمون پنج عامل بزرگ، بلکه ویژگی های مثبت آزمون های خرد وکلانی همچون MMPIاست.این آزمون ۱۸۷ سئوال دارد.

[/vc_column_text][us_separator][/vc_column][vc_column][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-right%22%3A%2280px%22%2C%22margin-left%22%3A%2280px%22%2C%22padding-top%22%3A%2240px%22%2C%22padding-right%22%3A%2240px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2240px%22%2C%22padding-left%22%3A%2240px%22%2C%22background-color%22%3A%22%238acaef%22%2C%22border-radius%22%3A%2210px%22%7D%7D”]

اجرا و نمره گذاری

پرسشنامه شامل ۱۸۷ماده (سئوال) است که ۱۶ عامل اولیه شخصیت و مقیاس MI را تشکیل می دهند. اما به ۱۸۴ سوال نمره داده می شود . دو سوال نخست به منظور قرار دادن آزمودنی در جو آزمایش می باشد و سوال آخربه منظور وارسی بازخورد آزمودنی در پایا ازمایش است. هر مقیاس، ۱۰ تا ۱۵ سئوال دارد. به جز مقیاس B ، سئوال های آزمون دارای یک چارچوب پاسخ سه گزینه ای است که در هر یک از آن ها گزینه پاسخ میانی یک علامت سئوال ؟ است .

[/vc_column_text][us_separator][/vc_column][vc_column][vc_column_text]

خلاصه تفسییر آزمون کتل

عامل A نمره ۸ ( معاشرتی )
توجه به نیازهای دیگران، ابراز هیجانانی، رفتار دوستانه، تمایل به بودن با مردم و گرایش به پیوستن به فعالیت های گروهی.
ویژگی افرادی که نمرات بسیار بالا(نمره هشت تا ده) کسب می کنند، ناپایداری هیجانی، وابستگی و ناراحتی از تنها بودن است.

عامل B نمره ۳ ( استدلال عینی )
این افراد ویژگی های همچون تفکر عینی، تفسیرهای خشک و سطحی، قضاوت ضعیف، کند ذهنی یا انگیزش ضعیف دارند. به احتمال زیاد دارای روحیه ای پایین اند و به هنگام رویارویی با چالش، به آسانی دست از تلاش برمی دارند.
.ممکن است نمره پایین بازتابی از افسردگی، اشتغال ذهنی و یا حواس پرتی بر اثر محرک های محیطی باشد

عامل C نمره ۱ ( ناپایداری هیجانی )
معمولا افرادی بسیار نگران و مضطرب بوده و به آسانی آشفته می شوند. به رویدادهای محیطی به صورت بی ثباتی هیجانی واکنش نشان می دهند و وقتی که کارها خراب می شوند احساس می کنند، نمی توانند با آن کنار بیایند. در برابر مسئولیت ها طفره می روند و به آسانی دست از کوشش بر می دارند. به سبب دانش پذیری هیجانی و ناتوانی در ارضای نیازهای هیجانی خود، اغلب ممکن است در مشاجره های میان فردی درگیر شوند. کسانی که نمره بسیار پایین می گیرند برای خوب پاسخ دادن به عوامل تهدیدآمیز از من یا خود نیرومند برخوردار نیستند.

عامل E نمره ۱ ( سلطه پذیر )
این افراد برای انطباق با نیازهای دیگران از خواسته های شخصی خودشان گذشت می کنند و از طریق همنوایی با خواسته های دیگران، از تعارض دوری می کنند و اغلب به آسانی پیروی را می پذیرند و به تایید اجتماعی وابسته اند. به طور خلاصه آنان را می توان با ویژگی های مانند همکاری کننده، ازخود گذشته، مطیع و سلطه پذیر توصیف کرد. افرادی که نمره خیلی پایین کسب می کنند (نمره یک تا دو) مایلند به نفع دیگران زیانی را بپذیرند و نسبت به دیگران ملاحظه کار و در تعامل با دیگران سیاست مدارند.

عامل F نمره ۲ ( درونگر )
افرادی جدی، گرفته و غمگین، درون نگر و اغلب افرادی دارای حس مسئولیت وقابل اعتمادند. آنها ممکن است بدبین و بیش از اندازه محتاط باشند و در مجموع فاقد انگیختگی و شوق و شورند. بنابراین در فعالیت های گروهی، افرادی فاقد توانایی و مهارت جلوه می کنند و چندان خوشایند به نظر نمی رسند.

عامل G نمره ۷ ( پایبند به قانون )
این افراد، با وجدان، وظیفه شناس، اخلاقی، شایسته و مطیع قوانین جامعه هستند. افرادی که نمره خیلی بالا کسب می کنند (نمره هشت تا ده) افرادی انعطاف ناپذیر و حق به جانب هستند.

عامل H نمره ۳ ( محتاط )
بسیار کمرو و به آسانی در موقعیت های اجتماعی احساس تهدید می کنند.آغاز گفت وگو برایشان دشوار است، در ملاقات با دیگران محتاطند و وقتی در گروه، توجه به آنان جلب می شود دچار ترس می شوند. به طور معمول احساس کمتری می کنند و در این مورد که آیا در جمع درست صحبت می کنند و یا رفتارشان درست است یا نه، حساسیت به خرج می دهند و دچار اضطراب می شوند. معاشرت با یک یا دو دوست را به گروه ترجیح می دهند و از مشاغلی که مستلزم تماس زیاد با مردم است اجتناب می کنند.

عامل I نمره ۸ ( نرمخو وحساس )
این افراد، همدل، شهودی و نسبت به نیاز ها و احساسات دیگران حساس هستند. قضاوت های آنان بر سلیقه ذهنی و احساسی استوار است. دارندگان نمرات خیلی بالا افرادی تند مزاج، ناواقع بین و نیازمند به توجه هستند. با افزایش سطح حساسیت ممکن است رنج، ناراحتی، احساس گناه و اضطراب را بیشتر از افراد با نمرات متوسط یا پایین تجربه کنند. به رویای روزانه و خیال پردازی گرایش دارند و اغلب نمی توانند به جنبه های عملی طرح هایشان توجه داشته باشند. دارای علایق ظریف اند و افراد خشن و مشاغل خشن را دوست ندارند.

عامل L نمره ۵ ( خوش باور )
افرادی انطباق پذیر، به دور از حسادت، بشاش، باز و شکیبا هستند. آنان انتظار دارند که تساوی طلبانه و وفادارانه با آنان رفتار شود. این افراد احساس خوبی درباره ی خود دارند.

عامل M نمره ۶ ( تخیلی )
افرادی خلاق، غیر سنتی، حواس پرت یا در خودفرو رفته و خود انگیخته و درون وابسته اند. به دلیل خیال پردازی ها همیشه با واقعیت هماهنگی ندارند و به امور جاری و عادی روزانه توجه واعتنایی ندارند. به مشاغل عقلانی و زیبا شناختی می پردازند.

عامل N نمره ۶ ( حسابگر )
عموما افرادی بسته هستند یعنی برای حریم شخصی خود ارزش قائلند و از خود افشاگری خودداری می کنند. دارای بینش و نسبت به مسایل اجتماعی هشیارند و تعاملشان با دیگران بیشتر حسابگرانه است تا صادقانه و واقعی. دارندگان نمرات خیلی بالا (نمره هشت تا ده) ممکن است نتوانند با دیگران روابط نزدیک و صمیمانه که مستلزم خود افشایی باز و راستین است، برقرار کنند.

عامل O نمره ۹ ( بی اعتماد نگران (ناایمن) )
این افراد نگرانی های مزمن دارند و احساس نگرانی و ناایمنی می کنند و اغلب از احساس گناه به شدت رنج می برند. از خود انتظارات بالایی دارند و خود انتقادگرند. اگر احساس کنند در انجام دادن وظایف خود کوتاهی کرده اند، پیوسته خود را سرزنش می کنند. آنان خود تنبیه گرند و اغلب مستعد ابتلا به افسردگی می باشند و به عنوان افرادی نگران، مضطرب و دچار مشکل شناخته می شوند.

عامل Q 1 نمره ۴ ( محافظه کار )
این افراد معتقد به آن چه آموخته اند بوده و ساختار روش های سنتی را باور دارند.با تغییر مخالفت کرده و آن را به تعویق می اندازند و در برابر اندیشه های تازه احتیاط می کنند. وضع موجود را هرچند رضایت بخش نباشد بر تغییر شرایط ترجیح می دهند. هم چنین بررسی دیدگاه های مختلف را دوست ندارند.

عامل Q 2 نمره ۹ ( خودپسند )
افرادی مستقل و خودبسنده اند که عادت دارند خودشان تصمیم بگیرند و کارها را به تنهایی انجام دهند. آنان از مردم بدشان نمی آید، اما برای تصمیم گیری و یا انجام تکالیف خود به موافقت یا حمایت آنان نیاز ندارند. در حقیقت ترجیح می دهند به تنهایی کار کنند و اغلب از این که از دیگران کمک بخواهند تردید دارند، حتی اگر بتوانند از آنان درخواست کمک کنند. افرادی که نمره های خیلی بالا(نمره هشت تا ده) می گیرند نمی توانند به پیامدهای میان فردی تصمیم هایشان توجه کنند. هم چنین نوعی درونگرایی سالم و خلاق داشته که به خودبسندگی بالا و عادت های خوب کاری منجر می شود.

عامل Q 3 نمره ۴ ( بی بند و بار )
به نظم و سازماندهی و برنامه ریزی بی توجه اند. آنان کارها را به شانس و تصادف واگذار می کنند، بیشتر خود انگیخته و کمتر برنامه ریزی شده عمل می کنند. نمی توانند کارها را از قبل پیش بینی کنند و لذا اغلب در انجام دادن تکالیف، کارایی کمتری از خود نشان می دهند. دیگران اغلب به آنان برچسب تنبل، بی نظم و سازمان نیافته می زنند و از امیال خود پیروی می کنند.

عامل Q 4 نمره ۹ ( تنیده )
این گونه افراد به احساس محرومیت، ناشکیبایی، تنیدگی، تحریک پذیری، اضطراب، و انگیختگی اعتراف می کنند و خویشتن داری و کارآمدی و کارآیی را کاهش می دهند.

نتیجه گیری
(-G +,F ) : ممکن است به عنوان افراد وسواس فکری- عملی شناخته شوند که مستعد افسردگی هستند.
(-G +,F -,H ) : مستعد افسردگی است.
(+G +,F -,H -,O ) : نشان دهنده ی سطوح بالای اضطراب و افسردگی است.

[/vc_column_text][us_separator][/vc_column][vc_column width=”1/2″][us_cta title=”ارسال پستی” title_size=”16″ title_tag=”h3″ controls=”bottom” btn_label=”خرید نرم افزار” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fnegareshebartar.com%2F%3Fproduct%3D%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25aa%25d9%2584|||” btn_style=”3″ btn_icon=”fas|shipping-fast”]درصورتی که میخواهید نرم افزار را به صورت نسخه فیزیکی(CD) در آدرس محل دریافت کنید. از طریق دکمه زیر اقدام کنید.
[/us_cta][/vc_column][vc_column width=”1/2″][us_cta title=”دانلود و نصب فوری” title_size=”16″ title_tag=”h3″ controls=”bottom” btn_label=”دانلود نرم افزار” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fnegareshebartar.com%2F%3Fproduct%3D%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b3%25d9%2586%25d8%25b3-%25d9%2586%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25aa%25d9%2584|||” btn_style=”3″ btn_icon=”fas|download”]در صورتی که هم اکنون به نرم افزار نیاز دارید میتوانید فایل آن را از طریق دکمه زیر دانلود کنید و پس از نصب آن هزینه را هنگام فعالسازی پرداخت نمایید.
[/us_cta][/vc_column][/vc_row]