آزمون عادت های مطالعه

آزمون اضطراب امتحان

آزمون روانشناسی MMPI

آزمون شخصیت NEO

آزمون روانشناسی مایرز بریگز

آزمون روانشناسی هالند

آزمون بالینی میلون

آزمون استعداد یابی کودکان گاردنر

آزمون روانشناسی هالند

مقیاس وسواسی اجباری ییل-براون(سایت طب لینک)

آزمون نیازهای تئوری انتخاب(تئوری انتخاب)

بررسی بیشتر

پس از انجام آزمون ها برای بررسی وضعیت خودت میتوانید از کادر مشاوران مجرب ما کمک بگیرید.

فهرست
0

Your Cart