دسته‌بندی نشده

strong test

              صرف نظر از میزان احتمال موفقیت...

ادامه مطلب

دسته‌بندی نشده

آزمون Millon-III

پرسشنامه MILLON-III   عبارت های زیر، جمله هایی است که مردم برای توصیف خودشان به کار می برند...

ادامه مطلب

دسته‌بندی نشده

MMPI-2

پرسشنامه MMPI-2  فرم 370 سئوالی   متن زیر داراي تعدادي جمله است . با توجه به محتواي جمله ...

ادامه مطلب

دسته‌بندی نشده

سنجش عزت نفس

ناتانائیل براندن در اولین صفحه کتاب خود در بخش مقدمه،‌ عزّت نفس را همان سلامت ذهن می‌داند. و حقی...

ادامه مطلب