برای یادگیری بهتر، شب قبل از تدریس دبیر، درس ها را پیش خوانی کنید(ترجیحا قبل از خواب) به مدت 5 دقیفه. سپس در مورد مطالب پیش خوانی شده فکر کنید و برای خود سئوال هایی طرح کنید. روز تدریس در صورتی که دبیر به آنها پاسخ نداد،از دبیر بپرسید.حداقل ۵ نکته مهم از تدریس دبیر را نکته برداری کنید.

تایم اول عصر  را به مطالعه درس های که همان روز دبیر تدریس نموده است، اختصاص دهید و در تایم دوم عصر درس های فردا را حاضر نمایید.

بعدا ظهر حتما درس هایی را که دبیر داده را خوب خوانده ، خلاصه نویسی کنید و یا دروسی مانند ریاضی را با حل مساله خوب یاد بگیرید.در تایم دوم عصر درس های روز بعد را آماده کنید. برای هر درس بستگی به نوع درس و امادگی شما بین 45-60 دقیقه. روزهای پنج شنبه و جمعه سعی کنید کتاب های فوق برنامه متناسب با دروس مدرسه اما با سطحی بالاتر بخوانید و تمرین تست زنی کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید