اطلاع رسانی, مجله, مطالب

استعداد و استعداد یابی

استعداد و استعداد یابی از دیر باز مورد توجه انسان ها بوده است. اگر انسان استعداد های خودش را بشناسد و آنها را پرورش دهد بی شک به موفقیت های روز افزونی دست خواهد یافت