تغییر رفتار در انسان چگونه اتفاق می افتد؟

تغییر رفتار در انسان دشوار و پیچیده است. همه ما بعضی از رفتارهای خودمان را دوست نداریم و می خواهیم آنها را حذف کنیم و یا اینکه رفتارهای جدیدی را در خودمان ایجاد کنیم. در این مقاله آخرین یافته های روانشناسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

ادامه مطلب

دسته‌بندی نشده

grit

سرسختی و تلاش برای موفقیت از منظر روان‌شناختی، «سرسختی» مجموعه‌ای از باورها درباره‌ی خود و جهان ا...

ادامه مطلب