سئوال های زیر را به دقت مطالعه کرده و اولین جوابی را که به ذهنتان می رسد را تیک بزنید. خیلی در مورد نتایجی که از پاسخ دادن به سئوال ها می گیرید فکر نکنید.

برای انجام این آزمون ابتدا فرم زیر را کامل کنید

دیدگاهتان را بنویسید