ناتانائیل براندن در اولین صفحه کتاب خود در بخش مقدمه،‌ عزّت نفس را همان سلامت ذهن می‌داند. و حقیقتاً این تعبیری فوق‌العاده است.

تعریف  عزت نفس: من ارزشمند و توانمند هستم و همه موجودات و انسان‌ها نیز ارزشمند هستند و همه ما  حق تلاش برای زندگی بهتر را داریم..

 شش پایه اصلی عزت نفس چه هستند؟

  1. زندگی آگاهانه (living consciously )
  2. پذیرفتن صحیح خود (self-acceptance)
  3. مسئولیت پذیری کامل (self-responsibility)
  4. قاطعیت و توان ابراز وجود (self-assertiveness)
  5. داشتن زندگی هدفمند (living purposefully)
  6. یکپارچگی شخصیت (self-integrity)

تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس

واژه‌های «عزت نفس» و «اعتماد به نفس» همپوشانی زیادی با هم دارند و خیلی وقت‌ها با هم اشتباه گرفته می‌شوند. برای درک بهتر تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس، باید بگوییم که در تعریف عزت نفس بر روی ارزش وجودی تأکید می‌شود اما در اعتمادبه‌نفس، در باور به توانمندی‌ها در انجام امور تأکید می‌شود.

ممکن است کسی اعتماد به نفس بالایی داشته باشد، اما عزت نفس بالایی نداشته باشد!  مثلاً فردی مدیر موفقی باشد اما احساس ارزشمندی نکند.

در اعتمادبه‌نفس فرد خود را در حوزه‌ای مشخص، توانمند می‌بیند، اما ممکن است در سایر حوزه‌ها این احساس را نداشته باشد! مثلاً ممکن است فردی در سخنرانی کردن اعتمادبه‌نفس بالایی داشته باشد، ولی در آشپزی کردن اعتمادبه‌نفس پایینی داشته باشد.

ولی در عزت نفس، فرد باید در همه شرایط زندگی خود را دوست بدارد و ارزش و احترام برای خودش قائل باشد (چه وقتی موفق می‌شود و چه مواقعی که شکست می‌خورد). عزت‌نفس سالم زیربنای اعتمادبه‌نفسی است که در سال‌های بعد شکل می‌گیرد. ارزش قائل شدن و دوست داشتن خود در احساس کارایی و توانایی ما اثرگذار است.

برای سنجش عزت نفس خودتان در عرصه های مختلف زندگی به سئوال های زیر به دقت جواب دهید.

برای رشد و تقویت اعتماد به نفس شما هم یک کارگاه آموزشی داریم

برای شرکت و ثبت نام در کارگاه با شماره 09304882750 تماس بگیرید

برای انجام این آزمون ابتدا فرم زیر را کامل کنید

دیدگاهتان را بنویسید