از نان شب واجب تر…………………………..از IQ  مهمترEQ

 

هوش هیجانی (Emotional Inteligence) یا EI، هوش عاطفی (EL)، ضریب احساسی هوش هیجانی و ضریب هوش هیجانی (EQ)، توانایی تشخیص احساسات خود و دیگران، تشخیص احساسات مختلف و نام‌گذاری مناسب برای آن‌ها، استفاده از اطلاعات عاطفی برای هدایت تفکر و رفتار، مدیریت و تنظیم احساسات برای انطباق با محیط یا رسیدن به اهداف است.

 

تفاوت EQ و IQ

 

هوش هیجانی (EQ) و هوش شناختی (IQ) از بعضی منظرها با یکدیگر تفاوت دارند. برخلاف هوش شناختی که میزان سطح آن نسبتا ثابت و ایستا می باشد و از طرفی همبستگی کمی با موفقیت در زندگی دارد، سطح هوش هیجانی را می توان با تعلیم و تربیت، مربی گری هدفمند، ابتکار عمل، توسعه و رشدیافتگی، ارتقا داد. به علاوه، ثابت شده است بین موفقیت های شغلی و زندگی فردی با هوش هیجانی، همبستگی بالایی وجود دارد. هوش هیجانی، کلید تمایز افراد و گروه ها با عملکرد برجسته و عالی از سایر افراد و گروه ها با عملکرد معمولی و عادی محسوب می شود. در حقیقت، مطالعات نشان می دهد که با افزایش سن، سطح هوش هیجانی بالا می رود و اوج هوش هیجانی در سنین بین ۵۰ تا ۵۹ سالگی جلوه گر می شود.

چرا هوش هیجانی (EQ) از هوش شناختی (IQ) مهمتر است؟

گلمن در کتاب خود با عنوان”چرا هوش هیجانی از هوش شناختی (IQ)  مهمتر است” ذهن همگان را به این مفهوم جدید یعنی هوش هیجانی معطوف می کند. چه بسا دانش آموزان بسیاری در دوران تحصیلی خود بهترین عملکرد را داشته و یا نمرات بالایی در آزمون های هوش کسب می کردند. اما گذر زمان به همه نشان داد که ان ها صرفا به خاطر هوش شان (IQ) زندگی موفقی را تجربه نکردند. این باعث شد که تست هوش هیجانی در برابر تست های سنتی هوش کاربرد فراوانی در سراسر جهان پیدا کند.

تست روانشناسی هوش هیجانی بار-آن چیست؟

آزمونی است برای سنجش میزان هوش هیجانی شما در ۱۵ مقیاس قابل ارزیابی، هوش هیجانی نقش بسزایی در موفقیت شغلی و زندگی شخصی همه انسان‌ها دارد.این آزمون در واقع استعدادهای شما را در مواجهه با فشار‌های محیطی می‌سنجد.

 

مقیاس‌های هوش هیجانی بار-آن به چه شکل است؟

بار-آن ۱۵ مولفه هوش هیجانی را در ۱۵ خرده مقیاس در پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن معرفی کرده است که هریک از این ۱۵ مقیاس در یکی از ۵ دسته‌بندی توانایی رفتاری زیر قرار می‌گیرند:

  1. مهارت‌های فردی و شناخت فردی: خودآگاهی هیجانی، ابراز وجود یا قاطعیت، احترام به خود، خود شکوفایی، استقلال
  2. مهارت‌های درک دیگران: همدلی، روابط با دیگران، مسئولیت پذیری
  3. سازگاری، مدیریت و انطباق پذیری: حل مسئله، واقعیت آزمایی، انعطاف پذیری
  4. مدیریت استرس و هیجان: تحمل استرس، کنترل محرک خارجی
  5. خلق عمومی و تاثیرگذاری اجتماعی: شادکامی، خوش بینی

قبل از پاسخ گویی به نکات زیر توجه کنید:

سعی کنید با خودتان صادق باشید، گزینه ای را انتخاب کنید که واقعا هستید نه آنکه دوست دارید باشید.خودشناسی شرط اول موفقیت وپیشرفت شما می باشد. در صورتی که خودتان را بهتر از آنچه هستید نشان دهید از قرار گرفتن در مسیر موفقیت باز خواهید ماند.

 

این پرسشنامه دارای جمله‌هایی است که شما با پاسخ دادن به آنها، احساس، طرز فکر و نحوه رفتارتان را در موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف توصیف می‌کنید .پاسخ درست یا غلط یا خوب و بد وجود ندارد، توجه داشته باشید به جملات پاسخی دهید که واقعاً بیانگر حال شما است نه آن چیزی که دوست دارید باشید.این آزمون محدودیت زمانی ندارد اما بهتر است سریع پاسخ دهید.

برای انجام این آزمون ابتدا فرم زیر را کامل کنید

دیدگاهتان را بنویسید