نگرش برتر سپاهان

GHQ-28

وقتی صحبت از سلامتی به میان می‌آید ذهن به صورت خودکار به سلامت بدن معطوف می‌گردد. حال آنکه سلامتی شامل دو بعد، جسمانی و روانی است. پرسشنامه سلامت عمومی GHQ از طریق پرسشنامه موضوعی است که بارها مورد پژوهش قرار گرفته است. یکی از این پرسشنامه‌ها، پرسشنامه سلامت عمومی (General Health Questionnaire) با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند، می‌باشد.

(GHQ)پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سلامت عمومی اولین بار توسط گلدبرگ (1972) تنظیم گردید. این پرسشنامه را می‌توان به عنوان مجموعه پرسش‌هایی در نظر گرفت که پایین‌ترین سطوح  نشانه‌های مشترک مرضی که در اختلال‌های روانی وجود دارد، تشکیل شده است. بدین ترتیب می‌تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می‌پندارند، متمایز کند. بنابر این هدف این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در زمینه بیماری‌های روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت است.

سوال های فرم 28 سوالی سلامت روانی عمومی به بررسی وضعیت روانی فرد در یک ماهه اخیر می‌پردازد و شامل نشانه‌هایی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبه‌هایی از رفتار قابل مشاهده است که بر موقعیت اینجا و اکنون قرار دارد. این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس: نشانه‌های جسمانی، اضطراب، بی‌خوابی، نارساکنش‌وری اجتماعی و افسردگی می‌باشد.

مدت زمان اجرای آزمون به طور متوسط کمتر از 10 دقیقه می‌باشد.

برای انجام این آزمون ابتدا فرم زیر را کامل کنید

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
اسکرول به بالا