سنجش اولیه استعداد های فرزندان شما

لطفا سئوال های زیر را با دقت و بی طرفانه پاسخ دهید تا بتوانیم به نتیجه قابل قبولی از استعداد های فرزند شما برسیم. سعی کنید از نظرهای کسانی که فرزندتان را هم می شناسند، استفاده نمایید.

 

برای انجام این آزمون ابتدا فرم زیر را کامل کنید

دیدگاهتان را بنویسید