کارگاه های آموزشی برای رشد و تحول شما

کارگاه های ویژه روان شناسان، مشاوران و متخصصین علوم رفتاری

اگر شما متخصص روان شناسی و یا مشاوره هستید یا حتی دانشجوی علاقمند به یاد گیری و پیشرفت، با شرکت در این کارگاهها گام های موثری را در جهت رشد و حرفه ای شدن خودتان برخواهید داشت.

کارگاه های آموزشی عموم مردم (والدین، دانش آموزان، و همه کسانی که می خواهند بهتر زندگی کنند).

این کارگاه ها موضوع هایی همچون فرزند پروری، پیشرفت تحصیلی،رشد فردی، مهارت های کسب و کار و... برگزار می شود. با شرکت در این کارگاه ها مهارت هایی برای مقابله با چالش های زندگی بیاموزید.