نگرش برتر سپاهان

درباره ما

تاریخچه نگرش برتر

با توکل بر خداوند متعال و پشتیبانی دوستان و همکاران گرامی در سال 1389 موسسه ای با موضوع ارائه خدمات مشاوره و روان شناسی با نام “نگرش برتر سپاهان” با شماره ثبت 3053 و شناسه ملی 10260631780 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.از زمان تاسیس فعالیت هایی در مدارس و دانشگاهها در جهت ترویج فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره انجام گرفت و برای تسهیل خدمات مشاوره ای،  با مشورت و پشتیبانی اساتید محترم دانشگاه از جمله آقایان دکتر محمدرضا عابدی و آقای دکتر احمد عابدی تولید نرم افزارهای تخصصی را شروع کردیم که با استقبال خوب مشاوران ، روان شناسان و حتی دانشجویان قرار گرفت. این استقبال انگیزه ما را برای گسترش فعالیت دوچندان نمود به صورتی که الان بیشترین و پرکاربردترین تست های مورد نیاز مراکز مشاوره توسط موسسه نگرش برتر تولید می شود و از سراسر کشور درخواست سفارش و همکاری دریافت می گردد.

چشم انداز موسسه نگرش برتر

ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی با کیفیت قابل قبول برای تمام اقشار نیازمند به اینگونه خدمات، چشم انداز این موسسه را تشکیل می دهد. همچنین رشد و آموزش مشاوران و روان شناسان پس از فراغت از تحصیل که شامل باز آموزی و کسب مهارت های جدیدتر حوزه کاری آنهاست از دیگر چشم اندازه ای این موسسه می باشد. در این راستا از تما قابلیت های علمی و مهارتی و نیروی انسانی مجرب و متخصص بهره خواهیم برد.

 

بیانیه ماموریت موسسه نگرش برتر

ماموریت ما در موسسه نگرش برتر کمک به انسان ها فارغ از نژاد،جنسیت، مذهب، ملیت و….جهت انتخاب های دقیق در زندگیشان می باشد. به آنها کمک می کنیم تا با در نظر گرفتن احساسات و منطق انتخاب هایی خردمندانه داشته باشند. بتوانند با چالش های زندگی به شکل موثر تری روبرو شوند و به سمت خود شکوفایی گام بردارند.

ارزش های حاکم موسسه در نگرش برتر


اعتقاد به رضایت مراجعین
اعتقاد به رعایت و حفظ منشور حقوق مراجعین
اعتقاد به ارائه خدمات مطلوب درماني، آموزشي و پژوهشي
اعتقاد به ضرورت ارتقاء شاخص هاي کیفي و کمي مرکز مشاوره
اعتقاد به ارتقاء انگیزه کارکنان و برانگیختگي همت آنان
اعتقاد به انجام فعالیت هاي اثربخش
اعتقاد به اصل شایسته سالاري در بکارگیري نیروها
اعتقاد به حمایت مادي و معنوي از کارکنان
اعتقاد به انجام کلیه خدمات تشخیصي، درماني
بهره گیري از انتقادات و پیشنهادات مراجعین و کارکنان در تصمیم گیري ها
ایجاد محیط با نشاط و پویا جهت ارائه خدمات با کیفیت مناسب

برای استقبال از شما و ارائه خدمات عالی که شایسته آن هستید، آماده ایم

سبد خرید
اسکرول به بالا