معرفی مشاوران

بهمن امینی

دکترا

مشاوره تحصیلی شغلی

سعید پور شرف الدین

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

رسول زرهون

کارشناسی ارشد

مشاوره تحصیلی و شغلی

علیرضا نفری

کارشناسی ارشد

برنامه ریزی تحصیلی

دکتر محمودی نژاد

دکترا

مشاوره کودک و نوجوان

زهره خضری

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده و ازدواج

آرزو یوسفی نیک

کارشناسی ارشد

مشاوره کودک و نوجوان

لادن کارگر

کارشناسی ارشد

مشاوره تحصیلی و کنکور

مرتضی امینی

کارشناسی ارشد

مشاوره تحصیلی و نوجوانان

شاپور بخشنده

کارشناسی ارشد

مشاور خانواده و ازدواج

کارشناسی ارشد

مشاور خانواده و ازدواج

کارشناسی ارشد

مشاور خانواده و ازدواج

فهرست
0

Your Cart