انتخاب رشته نهم از صفر تا 100

انتخاب رشته نهم از دغدغه های دانش اموزان متوسطه اول است. حق هم دارند چون ارتباط مستقیمی با زندگی آینده آنها دارد. در این نوشته شما را با عوامل اثر گذار در انتخاب رشته آشنا می کنیم

ادامه مطلب

کارگاه تست های پرکاربرد در روانشناسی

تست های روان شناسی در تشخیص نقاط قوت و ضعف مراجعان کاربرد فراوانی دارد. با این ابزار ها می توانیم ویژگی های شخصیتی، رغبت ها و استعداد های افراد را بشناسیم و به آنها کمک حرفه ای کنیم

ادامه مطلب