آرزو یوسفی نیک مشاور

کودکان و نوجوانان در دوران رشد خودشان با چالش هایی روبرو می شوند. این چالش ها ممکن است از طرف پدر ومادر ، محیط و یا حتی درون خودشان باشد. مشاورکودک حرفه ای و عالی به فرزندان کمک می کند سازگاری بهتری پیدا کنند.

ادامه مطلب

تغییر رفتار در انسان چگونه اتفاق می افتد؟

تغییر رفتار در انسان دشوار و پیچیده است. همه ما بعضی از رفتارهای خودمان را دوست نداریم و می خواهیم آنها را حذف کنیم و یا اینکه رفتارهای جدیدی را در خودمان ایجاد کنیم. در این مقاله آخرین یافته های روانشناسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

ادامه مطلب

انتخاب رشته نهم از صفر تا 100

انتخاب رشته نهم از دغدغه های دانش اموزان متوسطه اول است. حق هم دارند چون ارتباط مستقیمی با زندگی آینده آنها دارد. در این نوشته شما را با عوامل اثر گذار در انتخاب رشته آشنا می کنیم

ادامه مطلب