مطالب

تغییر رشته در پایه دهم دبیرستان

تغییر رشته در پایه دهم برای کسانی است که از رشته کنونی ناراضی هستند و می خواهند در یازدهم رشته دیگری را انتخاب و ادامه تحصیل دهند.