تست چند جنبه ای شخصیت MMPI-2

 

در صورتی این آزمون را پاسخ دهید که روانشناس،مشاور یا سازمانی شما را معرفی کرده باشد و لینک را در اختیار شما قرار داده باشد. نتیجه ازمون نیز برای ارجاع دهنده ارسال می گردد.

برای انجام این آزمون ابتدا فرم زیر را کامل کنید

دیدگاهتان را بنویسید