کارگاه تست های پرکاربرد در روانشناسی

تست های روان شناسی در تشخیص نقاط قوت و ضعف مراجعان کاربرد فراوانی دارد. با این ابزار ها می توانیم ویژگی های شخصیتی، رغبت ها و استعداد های افراد را بشناسیم و به آنها کمک حرفه ای کنیم

ادامه مطلب