پرسشنامه MMPI-2  فرم 370 سئوالی

 

متن زیر داراي تعدادي جمله است . با توجه به محتواي جمله ها پاسخ خود را انتخاب کنید. به عبارت دیگر اگر با محتوای جمله در مورد خودتان موافقید “بله” را انتخاب نمایید و اگر مخالفید “خیر” را انتخاب کنید

الف: در اين پرسشنامه جواب صحيح يا غلط وجود ندارد ، بنابراين طبق نظر و احساس خود پاسخ دهيد.

ب : اگر جمله اي هميشه يا در اغلب مواقع در مورد شما درست است شماره ی گزینه بله را علامت بزنید

ج : اگر جمله اي هميشه يا در اغلب مواقع در مورد شما درست نيست شماره ی گزینه خیر را علامت بزنید

 

برای انجام این آزمون ابتدا فرم زیر را کامل کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید