نگرش برتر سپاهان

maslash

فرسودگی شغلی خودتان را بسنجید

 

فرسودگی شغلی یا کارزدگی یعنی تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی همراه است. فرسودگی شغلی نشانه خستگی مفرط عاطفی به دنبال سال‌ها درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم است. به عبارت دیگر فرسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طولانی مدت در موقعیت کار سخت است.
فرسودگی شغلی حالتی است که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و فعالیت کاهش پیدا می‌کند. فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دائم و مکرر است. بدین ترتیب که شخص در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار می‌کند و این فشار پیوسته و چندین‌باره است و سرانجام به احساس فرسودگی تبدیل می‌گردد. فرسودگی شغلی به‌عنوان فقدان انرژی و نشاط تعریف می‌شود و شخصی که دچار آن می شود، احساس کسالت‌انگیزی را نسبت به انجام رفتار شغلی نشان می‌دهد.

 

برای اینکه میزان فرسودگی شغلی خودتان را بسنجید به سئوال های زیر صادقانه و بدون اغراق جواب دهید و نتیجه فوری را دریافت نمایید:

برای انجام این آزمون ابتدا فرم زیر را کامل کنید

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
اسکرول به بالا